Coduri postale din Giurgiu

Cod Postal Adresa Judet Localitate Strada
080303

080303

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Bucureşti bl. 54/2D, 61/2D-62/2D
Giurgiu Giurgiu Bucureşti bl. 54/2D, 61/2D-62/2D
080303

080303

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Bucureşti nr. 105-159
Giurgiu Giurgiu Bucureşti nr. 105-159
080304

080304

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Bucureşti bl. 65/1D, 66/1D-67/1D, 68/1D-71/1D
Giurgiu Giurgiu Bucureşti bl. 65/1D, 66/1D-67/1D, 68/1D-71/1D
080304

080304

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Bucureşti nr. 161-T
Giurgiu Giurgiu Bucureşti nr. 161-T
080309

080309

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Bucureşti nr. 136-T
Giurgiu Giurgiu Bucureşti nr. 136-T
080552

080552

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Decebal bl. 56/2D, 58/2D, 60/2D, 64/2D
Giurgiu Giurgiu Decebal bl. 56/2D, 58/2D, 60/2D, 64/2D
080552

080552

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Decebal nr. 3-T
Giurgiu Giurgiu Decebal nr. 3-T
080554

080554

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Decebal bl. 55/2D, 57/2D, 59/2D, 63/2D
Giurgiu Giurgiu Decebal bl. 55/2D, 57/2D, 59/2D, 63/2D
080554

080554

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Decebal nr. 6-T
Giurgiu Giurgiu Decebal nr. 6-T
080555

080555

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Ierusalim 3000
Giurgiu Giurgiu Ierusalim 3000
080556

080556

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Gloriei
Giurgiu Giurgiu Gloriei
080557

080557

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Stejarului
Giurgiu Giurgiu Stejarului
080852

080852

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Iederei
Giurgiu Giurgiu Iederei
080861

080861

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Prieteniei
Giurgiu Giurgiu Prieteniei
080273

080273

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Tineretului bl. L240CF, M240CF, N240CF
Giurgiu Giurgiu Tineretului bl. L240CF, M240CF, N240CF
080273

080273

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Tineretului nr. 43-79
Giurgiu Giurgiu Tineretului nr. 43-79
080308

080308

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Bucureşti bl. B1/1S-B3/1S
Giurgiu Giurgiu Bucureşti bl. B1/1S-B3/1S
080308

080308

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Bucureşti nr. 110-134
Giurgiu Giurgiu Bucureşti nr. 110-134
080275

080275

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Tineretului bl. B200CF-D200CF, L3-L5, P1-P8, E1-E3
Giurgiu Giurgiu Tineretului bl. B200CF-D200CF, L3-L5, P1-P8, E1-E3
080275

080275

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Tineretului nr. 111-145
Giurgiu Giurgiu Tineretului nr. 111-145
080276

080276

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Tineretului bl. 75 Garsoniere, 60 Navrom
Giurgiu Giurgiu Tineretului bl. 75 Garsoniere, 60 Navrom
080276

080276

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Tineretului nr. 147-T
Giurgiu Giurgiu Tineretului nr. 147-T
080232

080232

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Nicolescu Miron, acad. bl. T1, T2, T4
Giurgiu Giurgiu Nicolescu Miron, acad. bl. T1, T2, T4
080232

080232

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Nicolescu Miron, acad. nr. 1-43
Giurgiu Giurgiu Nicolescu Miron, acad. nr. 1-43
080233

080233

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Nicolescu Miron, acad. bl. 80 Chesonieri
Giurgiu Giurgiu Nicolescu Miron, acad. bl. 80 Chesonieri
080233

080233

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Nicolescu Miron, acad. nr. 45-T
Giurgiu Giurgiu Nicolescu Miron, acad. nr. 45-T
080234

080234

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Nicolescu Miron, acad. bl. FE3
Giurgiu Giurgiu Nicolescu Miron, acad. bl. FE3
080234

080234

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Nicolescu Miron, acad. nr. 2-50
Giurgiu Giurgiu Nicolescu Miron, acad. nr. 2-50
080235

080235

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Nicolescu Miron, acad. nr. 52-T
Giurgiu Giurgiu Nicolescu Miron, acad. nr. 52-T
080241

080241

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Vaporului nr. 1-9
Giurgiu Giurgiu Vaporului nr. 1-9
080242

080242

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Vaporului bl. T11
Giurgiu Giurgiu Vaporului bl. T11
080242

080242

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Vaporului nr. 11-T
Giurgiu Giurgiu Vaporului nr. 11-T
080243

080243

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Vaporului bl. T3, T6-T9
Giurgiu Giurgiu Vaporului bl. T3, T6-T9
080243

080243

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Vaporului nr. 2-10
Giurgiu Giurgiu Vaporului nr. 2-10
080244

080244

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Vaporului bl. T10
Giurgiu Giurgiu Vaporului bl. T10
080244

080244

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Vaporului nr. 12-T
Giurgiu Giurgiu Vaporului nr. 12-T
080248

080248

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Toporaşi
Giurgiu Giurgiu Toporaşi
080249

080249

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Toporaşi
Giurgiu Giurgiu Toporaşi
080251

080251

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Lăcrămioarelor
Giurgiu Giurgiu Lăcrămioarelor
080261

080261

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Narciselor
Giurgiu Giurgiu Narciselor
080262

080262

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Viitorului
Giurgiu Giurgiu Viitorului
080263

080263

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Trandafirilor
Giurgiu Giurgiu Trandafirilor
080266

080266

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Daliei
Giurgiu Giurgiu Daliei
080278

080278

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Tineretului bl. 104-109, 205, 214, ANCON
Giurgiu Giurgiu Tineretului bl. 104-109, 205, 214, ANCON
080278

080278

Giurgiu, Judetul Giurgiu
Tineretului nr. 34-66
Giurgiu Giurgiu Tineretului nr. 34-66
080192

080192

Giurgiu, Judetul Giurgiu
1 Decembrie 1918 bl. 1 Vechi - 6 Vechi
Giurgiu Giurgiu 1 Decembrie 1918 bl. 1 Vechi - 6 Vechi
080192

080192

Giurgiu, Judetul Giurgiu
1 Decembrie 1918 nr. 77-T
Giurgiu Giurgiu 1 Decembrie 1918 nr. 77-T
080195

080195

Giurgiu, Judetul Giurgiu
1 Decembrie 1918 nr. 58-66
Giurgiu Giurgiu 1 Decembrie 1918 nr. 58-66
080196

080196

Giurgiu, Judetul Giurgiu
1 Decembrie 1918 bl. 13 Vechi-14 Vechi, 309-310
Giurgiu Giurgiu 1 Decembrie 1918 bl. 13 Vechi-14 Vechi, 309-310
080196

080196

Giurgiu, Judetul Giurgiu
1 Decembrie 1918 nr. 68-T
Giurgiu Giurgiu 1 Decembrie 1918 nr. 68-T
Prundu Comasca Ogrezeni Hobaia Braniştea Chiriacu Petru Rareş Radu Vodă Valea Bujorului Joiţa Cosoba Săbăreni Letca Nouă Letca Veche Mârşa Mihai Bravu Hulubeşti Uzunu Clejani Neajlovu Podu Doamnei Sterea Colibaşi Câmpurelu Comana Budeni Grădiştea Vlad Ţepeş Crevedia Mare Crevedia Mică Găiseanca Priboiu Sfântu Gheorghe (Crevedia Mare) Daia Floreşti-Stoeneşti Floreşti Palanca Stoeneşti (Floreşti-Stoeneşti) Cetatea Remuş Găiseni Cărpenişu Podu Popa Nae Găujani Cetăţuia Pietrişu Copaciu Naipu Valea Plopilor Gogoşari Izvoru (Gogoşari) Răleşti Gostinari Mironeşti Grădinari Tântava Zorile Greaca Zboiu Hotarele Herăşti Isvoarele Teiuşu Iepureşti Băneşti Chirculeşti Stâlpu Valter Mărăcineanu Izvoarele Giurgiu Bolintin-Vale Crivina Malu Spart Suseni Mihăileşti Drăgănescu Popeşti Novaci Adunaţii-Copăceni Dărăşti-Vlaşca Mogoşeşti Varlaam Băneasa Frasinu Pietrele Sfântu Gheorghe (Băneasa) Bolintin-Deal Mihai Vodă Bucşani Angheleşti Goleasca Obedeni Podişor Uieşti Vadu Lat Bulbucata Coteni Făcău Teişori Buturugeni Pădureni Podu Ilfovăţului Poşta Călugăreni Brăniştari Crucea de Piatră Puieni Hodivoaia Vieru Răsuceni Carapancea Satu Nou Roata de Jos Cartojani Roata Mică Schitu Bila Cămineasca Vlaşin Crânguri Stejaru Slobozia Stăneşti Ghizdaru Onceşti Stoeneşti Ianculeşti Toporu Tomuleşti Ulmi Căscioarele (Ulmi) Ghionea Icoana Moşteni Poenari Valea Dragului Vărăşti Dobreni Vânătorii Mici Cupele Izvoru (Vânătorii Mici) Poiana lui Stângă Vâlcelele Falaştoaca Zădăriciu Vedea Dealu Malu Plopşoru Frăteşti Căscioarele (Găiseni) Ghimpaţi Drăghiceanu Gostinu Puţu Greci Miloşeşti Gorneni Dimitrie Cantemir Bâcu Milcovăţu Oinacu Putineiu Cucuruzu Sadina Singureni Bălanu Mirău Drăgăneasca Trestieni Corbeanca Vânătorii Mari