Coduri postale din Hunedoara

Cod Postal Adresa Judet Localitate Strada
330005

330005

Deva, Judetul Hunedoara
1 Decembrie 1918 nr. 35-T
Hunedoara Deva 1 Decembrie 1918 nr. 35-T
330005

330005

Deva, Judetul Hunedoara
Cetăţii
Hunedoara Deva Cetăţii
330005

330005

Deva, Judetul Hunedoara
Lazăr Gheorghe
Hunedoara Deva Lazăr Gheorghe
330005

330005

Deva, Judetul Hunedoara
Vlaicu Aurel nr. 1-15; 2-16
Hunedoara Deva Vlaicu Aurel nr. 1-15; 2-16
330006

330006

Deva, Judetul Hunedoara
Delavrancea Barbu Ştefănescu
Hunedoara Deva Delavrancea Barbu Ştefănescu
330006

330006

Deva, Judetul Hunedoara
Iosif Ştefan Octavian
Hunedoara Deva Iosif Ştefan Octavian
330006

330006

Deva, Judetul Hunedoara
Maniu Iuliu nr. 2, 6
Hunedoara Deva Maniu Iuliu nr. 2, 6
330006

330006

Deva, Judetul Hunedoara
Privighetorilor
Hunedoara Deva Privighetorilor
330006

330006

Deva, Judetul Hunedoara
Ştefan cel Mare
Hunedoara Deva Ştefan cel Mare
330007

330007

Deva, Judetul Hunedoara
Trandafirilor
Hunedoara Deva Trandafirilor
330007

330007

Deva, Judetul Hunedoara
Vlaicu Aurel nr. 17-29; 18-56A
Hunedoara Deva Vlaicu Aurel nr. 17-29; 18-56A
330008

330008

Deva, Judetul Hunedoara
Alunului
Hunedoara Deva Alunului
330008

330008

Deva, Judetul Hunedoara
Bujorului
Hunedoara Deva Bujorului
330008

330008

Deva, Judetul Hunedoara
Ipătescu Ana
Hunedoara Deva Ipătescu Ana
330008

330008

Deva, Judetul Hunedoara
Lujerului
Hunedoara Deva Lujerului
330008

330008

Deva, Judetul Hunedoara
Nucet
Hunedoara Deva Nucet
330008

330008

Deva, Judetul Hunedoara
Vlaicu Aurel nr. 31-T; 58-T
Hunedoara Deva Vlaicu Aurel nr. 31-T; 58-T
330011

330011

Deva, Judetul Hunedoara
Averescu, mareşal
Hunedoara Deva Averescu, mareşal
330011

330011

Deva, Judetul Hunedoara
Creangă Ion
Hunedoara Deva Creangă Ion
330011

330011

Deva, Judetul Hunedoara
Decebal bl. 109-111
Hunedoara Deva Decebal bl. 109-111
330011

330011

Deva, Judetul Hunedoara
Decebal nr. 2-T
Hunedoara Deva Decebal nr. 2-T
330012

330012

Deva, Judetul Hunedoara
Alecsandri Vasile
Hunedoara Deva Alecsandri Vasile
330012

330012

Deva, Judetul Hunedoara
Coşbuc George
Hunedoara Deva Coşbuc George
330012

330012

Deva, Judetul Hunedoara
Decebal bl. 5, 8
Hunedoara Deva Decebal bl. 5, 8
330013

330013

Deva, Judetul Hunedoara
Independenţei bl. B8, D8
Hunedoara Deva Independenţei bl. B8, D8
330013

330013

Deva, Judetul Hunedoara
Kogălniceanu Mihail bl. F3-F5
Hunedoara Deva Kogălniceanu Mihail bl. F3-F5
330013

330013

Deva, Judetul Hunedoara
Kogălniceanu Mihail nr. 1-T; 2-4
Hunedoara Deva Kogălniceanu Mihail nr. 1-T; 2-4
330013

330013

Deva, Judetul Hunedoara
Ulpia
Hunedoara Deva Ulpia
330014

330014

Deva, Judetul Hunedoara
Caragiale Ion Luca bl. 8
Hunedoara Deva Caragiale Ion Luca bl. 8
330014

330014

Deva, Judetul Hunedoara
Caragiale Ion Luca nr. 8-T
Hunedoara Deva Caragiale Ion Luca nr. 8-T
330014

330014

Deva, Judetul Hunedoara
Independenţei bl. AB20
Hunedoara Deva Independenţei bl. AB20
330015

330015

Deva, Judetul Hunedoara
Caragiale Ion Luca bl. E23
Hunedoara Deva Caragiale Ion Luca bl. E23
330015

330015

Deva, Judetul Hunedoara
Mihai Viteazu bl. 7-9
Hunedoara Deva Mihai Viteazu bl. 7-9
330018

330018

Deva, Judetul Hunedoara
1 Decembrie 1918 nr. 16-22
Hunedoara Deva 1 Decembrie 1918 nr. 16-22
330018

330018

Deva, Judetul Hunedoara
Goga Octavian nr. 2
Hunedoara Deva Goga Octavian nr. 2
330019

330019

Deva, Judetul Hunedoara
Goga Octavian nr. 1-T; 4-T
Hunedoara Deva Goga Octavian nr. 1-T; 4-T
330019

330019

Deva, Judetul Hunedoara
Magnoliei
Hunedoara Deva Magnoliei
330019

330019

Deva, Judetul Hunedoara
Şaguna Andrei nr. 11-T; 16-T
Hunedoara Deva Şaguna Andrei nr. 11-T; 16-T
330020

330020

Deva, Judetul Hunedoara
Cuza Vodă bl. D1, D3
Hunedoara Deva Cuza Vodă bl. D1, D3
330020

330020

Deva, Judetul Hunedoara
Decebal bl. M, P, R, S
Hunedoara Deva Decebal bl. M, P, R, S
330020

330020

Deva, Judetul Hunedoara
Enescu George nr. 39-T
Hunedoara Deva Enescu George nr. 39-T
330021

330021

Deva, Judetul Hunedoara
Cuza Vodă bl. D2, D4, O, V, U
Hunedoara Deva Cuza Vodă bl. D2, D4, O, V, U
330021

330021

Deva, Judetul Hunedoara
Cuza Vodă nr. 24-T
Hunedoara Deva Cuza Vodă nr. 24-T
330021

330021

Deva, Judetul Hunedoara
Maniu Iuliu bl. A, J
Hunedoara Deva Maniu Iuliu bl. A, J
330022

330022

Deva, Judetul Hunedoara
Centrală
Hunedoara Deva Centrală
330022

330022

Deva, Judetul Hunedoara
Cuza Vodă bl. D5-D7
Hunedoara Deva Cuza Vodă bl. D5-D7
330022

330022

Deva, Judetul Hunedoara
Maniu Iuliu bl. B, B1, C, C1, D, D1, I
Hunedoara Deva Maniu Iuliu bl. B, B1, C, C1, D, D1, I
330022

330022

Deva, Judetul Hunedoara
Mihai Viteazu nr. 112
Hunedoara Deva Mihai Viteazu nr. 112
330025

330025

Deva, Judetul Hunedoara
1 Decembrie 1918 nr. 1-33; 24-T
Hunedoara Deva 1 Decembrie 1918 nr. 1-33; 24-T
330025

330025

Deva, Judetul Hunedoara
Avram Iancu
Hunedoara Deva Avram Iancu
Archia Bârcea Mică Cristur Sântuhalm Boş Groş Hăşdat Peştişu Mare Răcăştia Dâlja Mare Dâlja Mică Peştera (Petroşani) Slătinioara Aninoasa Iscroni Brad Mesteacăn (Brad) Potingani Ruda-Brad Ţărăţel Valea Bradului Călan Batiz Călanu Mic Grid Nădăştia de Jos Nădăştia de Sus Ohaba Streiului Sâncrai Sântămăria de Piatră Strei Strei-Săcel Streisângeorgiu Valea Sângeorgiului Geoagiu Aurel Vlaicu Băcâia Bozeş Cigmău Gelmar Homorod Mermezeu-Văleni Renghet Văleni (Geoagiu) Geoagiu-Băi Haţeg Nălaţvad Silvaşu de Jos Silvaşu de Sus Lupeni Orăştie Petrila Cimpa Jieţ Răscoala Tirici Simeria Bârcea Mare Cărpiniş Sântandrei Simeria Veche Şăuleşti Uroi Uricani Câmpu lui Neag Valea de Brazi Vulcan Dealu Babii Jiu-Paroşeni Baia de Criş Baldovin Căraci Cărăstău Lunca (Baia de Criş) Rişca Rişculiţa Ţebea Văleni (Baia de Criş) Balşa Almaşu Mic de Munte Ardeu Buneşti Galbina Mada Oprişeşti Poiana Poieniţa Roşia Stăuini Techereu Vălişoara (Balşa) Voia Baru Livadia Petros Valea Lupului Băcia Petreni Tâmpa Totia Băiţa Barbura Căinelu de Sus Crăciuneşti Fizeş Hărţăgani Lunca (Băiţa) Ormindea Peştera (Băiţa) Sălişte Trestia Băniţa Crivadia Merişor (Băniţa) Bătrâna Faţa Roşie Piatra Răchiţaua Beriu Căstău Cucuiş Măgureni Orăştioara de Jos Poieni (Beriu) Sereca Sibişel (Beriu) Blăjeni Blăjeni-Vulcan Criş Dragu-Brad Groşuri Plai Reţ Sălătruc Boşorod Alun (Boşorod) Bobaia Chitid Cioclovina Luncani Prihodişte (Boşorod) Târsa Ursici Brănişca Bărăştii Iliei Boz Căbeşti Furcşoara Gialacuta Rovina (Brănişca) Târnava Târnăviţa Bretea Română Băţălar Bercu Bretea Streiului Covragiu Gânţaga Măceu Ocolişu Mare Plopi Ruşi Vâlcele Vâlcelele Bune Vâlceluţa Buceş Buceş-Vulcan Dupăpiatră Grohoţele Mihăileni Stănija Tarniţa Bucureşci Curechiu Merişor (Bucureşci) Rovina (Bucureşci) Şesuri Bulzeştii de Sus Bulzeştii de Jos Giurgeşti Grohot Păuleşti Ruseşti Stănculeşti Ticera Tomnatec Bunila Alun (Bunila) Cernişoara Florese Poieniţa Voinii Vadu Dobrii Burjuc Brădăţel Glodghileşti Petreşti Tătărăşti Tisa Cârjiţi Almaşu Sec Chergheş Cozia Popeşti Cerbăl Arănieş Feregi Merişoru de Munte Poiana Răchiţelii Poieniţa Tomii Socet Ulm Certeju de Sus Bocşa Mare Bocşa Mică Hondol Măgura-Topliţa Nojag Săcărâmb Topliţa Mureşului Vărmaga Crişcior Barza Valea Arsului Zdrapţi Densuş Criva Hăţăgel Peşteana Peşteniţa Poieni (Densuş) Ştei Dobra Abucea Bujoru Făgeţel Lăpuşnic Mihăieşti Panc Panc-Sălişte Răduleşti (Stânceşti) Roşcani Stânceşti Stânceşti-Ohaba Stretea General Berthelot Crăguiş Fărcădin Livezi Tuştea Ghelari Govăjdia Plop Ruda Gurasada Boiu de Jos Boiu de Sus Cărmăzăneşti Câmpuri de Sus Câmpuri-Surduc Dănuleşti Gothatea Runcşor Ulieş Vica Hărău Banpotoc Bârsău Chimindia Ilia Bacea Brâznic Bretea Mureşană Cuieş Dumbrăviţa Săcămaş Sârbi Valea Lungă Lăpugiu de Jos Baştea Coseşti Fintoag Grind Holdea Lăpugiu de Sus Lăsău Ohaba Teiu Lelese Cerişor Runcu Mare Sohodol Lunca Cernii de Jos Ciumiţa Fântâna Gura Bordului Lunca Cernii de Sus Meria Negoiu Valea Babii Luncoiu de Jos Dudeşti Luncoiu de Sus Podele Stejărel Mărtineşti Dâncu Mare Dâncu Mic Jeledinţi Măgura Tămăşasa Turmaş Orăştioara de Sus Bucium Costeşti Costeşti-Deal Grădiştea de Munte Ludeştii de Jos Ludeştii de Sus Ocolişu Mic Pestişu Mic Almaşu Mic Ciulpăz Cutin Dumbrava Josani Mănerău Nandru Valea Nandrului Pui Băieşti Federi Fizeşti Galaţi Hobiţa Ohaba-Ponor Ponor Râu Bărbat Ruşor Şerel Uric Rapoltu Mare Bobâlna Boiu Folt Rapolţel Răchitova Boiţa Ciula Mare Ciula Mică Goteşti Mesteacăn (Răchitova) Vălioara Râu de Mori Brazi Clopotiva Ohaba-Sibişel Ostrov Ostrovel Ostrovu Mic Sibişel (Râu de Mori) Suseni Unciuc Valea Dâljii Ribiţa Crişan Dumbrava de Jos Dumbrava de Sus Ribicioara Uibăreşti Romos Ciungu Mare Pişchinţi Romoşel Vaidei Sarmizegetusa Breazova Hobiţa-Grădişte Păucineşti Zeicani Sălaşu de Sus Coroieşti Mălăieşti Nucşoara Ohaba de sub Piatră Paroş Peştera (Sălaşu de Sus) Râu Alb Râu Mic Sălaşu de Jos Zăvoi Sântămăria-Orlea Balomir Bărăştii Haţegului Bucium-Orlea Ciopeia Săcel Sânpetru Subcetate Vadu Şoimuş Bălata Bejan Bejan-Târnăviţa Boholt Căinelu de Jos Chişcădaga Fornădia Păuliş Sulighete Teliucu Inferior Cinciş-Cerna Izvoarele Teliucu Superior Tomeşti Dobroţ Leauţ Livada Obârşa Şteia Tiuleşti Valea Mare de Criş Topliţa Curpenii Silvaşului Dăbâca Dealu Mic Goleş Hăşdău Mosoru Vălari Toteşti Cârneşti Copaci Păclişa Reea Turdaş Pricaz Râpaş Spini Vaţa de Jos Basarabasa Birtin Brotuna Căzăneşti Ciungani Ocişor Ociu Prăvăleni Prihodişte (Vaţa de Jos) Tătărăştii de Criş Târnava de Criş Vaţa de Sus Vălişoara Dealu Mare Săliştioara Stoieneasa Veţel Boia Bârzii Bretelin Căoi Herepeia Leşnic Mintia Muncelu Mare Muncelu Mic Runcu Mic Vorţa Certeju de Jos Coaja Dumeşti Luncşoara Valea Poienii Visca Zam Almaş-Sălişte Almăşel Brăşeu Cerbia Deleni Godineşti Micăneşti Pogăneşti Pojoga Sălciva Tămăşeşti Valea Deva Hunedoara Petroşani